Skip to content

Na de sessie van Jacotte Brokken zal Lieve Van den Eynde een plenaire toelichting geven over de onderzoeks- en ontwerpcyclus.

Hoewel onderzoekend en ontwerpend leren vaak in één adem genoemd worden, worden ze doorgaans als twee verschillende benaderingen gezien. Beide methoden streven ernaar om de nieuwsgierigheid en wetenschappelijke houding van kinderen te bevorderen, en moedigen hen aan om op een actieve manier te leren door zelf als onderzoekers of ontwerpers aan de slag te gaan. Deze benaderingen doorlopen elk een cyclus met verschillende stappen, die Lieve zal verduidelijken tijdens haar presentatie.

Ontwerpend en onderzoekend leren in de kleuterschool (keuzesessie)

Ontdek in deze sessie hoe je vanuit leerplannen, eindtermen en ontwikkelingsdoelen de broodnodige aandacht kunt besteden aan Wetenschappen en Techniek. De basis voor wetenschappelijk denken wordt gelegd in de kleuterschool, door bv. Het bedenken van ideeën voor eenvoudige technische systemen.

De wereld van morgen vraagt om nieuwsgierige denkers en creatieve probleemoplossers. Als je nog twijfelt over de kracht van onderzoekend en ontwerpend leren, beloven wij dat deze sessie je blik zal verruimen.

Leer hoe je eenvoudig onderzoekend en ontwerpend leren kunt integreren in je klas, zonder het hele curriculum om te gooien en zonder ellenlange voorbereiding. Ontdek hoe onderzoekend en ontwerpend leren niet alleen toegankelijk, maar ook boeiend kan zijn.

Geen strikt recept om te volgen, maar inspiratie om met Wetenschap & Techniek aan de slag te gaan in de klas en misschien zelfs daarbuiten. Maak kennis met een aanpak die flexibel is en aansluit bij de nieuwsgierigheid van de kinderen. Benieuwd hoe je Wetenschap & Techniek op een speelse en betekenisvolle manier in je lespraktijk kunt integreren? Deze sessie wijst je de weg!Over Lieve Van den Eynde

Lieve is gebeten door het beestje ‘onderwijs:

7 jaar als leraar lager onderwijs: in Freinetschool en OKAN.
7 jaar als directeur: van een Freinetschool en een MPI (buitengewoon onderwijs)
6 jaar als docent: In de lerarenopleiding van KdG (Karel de Grote Hogeschool) heeft Lieve haar passie en expertise gedeeld op diverse gebieden, waaronder:

Ook is ze gebeten om te weten: