Skip to content

De onderzoekende houding als drijfveer van het jonge kind

De intrinsieke nieuwsgierigheid van kleuters als motor voor onderzoekend leren staat centraal in deze sessie. Hoe kunnen we in het onderwijs deze nieuwsgierigheid benutten en stimuleren?

Ontdek manieren om hun onderzoekende houding te ontwikkelen, met aandacht voor de rol van de leraar en concrete praktijkvoorbeelden.Over Kirsten Devlieger en Jozefien Schaffler

Kirsten Devlieger en Jozefien Schaffler zijn docenten in de educatieve bachelor kleuteronderwijs aan de Arteveldehogeschool.

Ze zijn tevens praktijkgerichte onderzoekers, met nadruk op onderzoekend leren, STEM-onderwijs en beweging. Hun benadering plaatst het kind steeds centraal als ontdekker, verkenner en onderzoeker van de wereld om hen heen.